“EU ETS” Obuke za industriju
29.01.2015

U cilju blagovremene pripreme sektora industrije za obaveze koje predstoje po usvajanju Zakona o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene, Ministarstvo, uz podršku EU, organizuje jednodnevne tehničke obuke u Novom Sadu (03.02.), Beogradu (04.02.) i Nišu (05.02.). Predviđeno je da zakon bude usvojen do kraja 2015. godine te da sprovođenje obaveza započne od 01. januara 2016. godine.


Predmetni zakon ima za cilj uspostavljanje osnove za buduću implementaciju Sistema trgovine emisionim jedinicama, a pre svega uspostavljanje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju emisija gasova sa efektom staklene bašte. Shodno odredbama predmetnog zakona industrijska i energetska postrojenja će biti u obavezi da vrše monitoring i izveštavaju Ministarstvo o svojim godišnjim emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Ovo u skladu sa monitoring planom, koji će morati biti verifikovan od strane nezavisnog verifikatora. U cilju uspešnog ispunjavanja predstojećih obaveza, tehnička obuka obuhvatiće glavna načela monitoringa emisija GHG i ukazati na ključne aspekte izrade monitoring plana. Bitno je naglasiti da je Ministarstvo u mogućnosti da organizuje dodatne obuke, ukoliko se za tim ukaže potreba, a kako bi sektor industrije pravovremeno i adekvatno ispunio predstojeće obaveze.

Komentari

Ime >
Komentar >