Za Paris 2015 CoPZa Paris 2015 CoP 16.01.2015

Republika Srbija započela je pripremu Nacionalnih kontribucija koje će biti dostavljene Sekretarijatu Konvencije u kontekstu priprema za 21. zasedanje Konferencije članica Konvencije u Parizu 2015.g.

>>