Uspostavljanje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju za uspešnu implementaciju Sistema trgovine emisijama Evropske unije (EU ETS)

 

Odsek za klimatske promene Ministartva poljoprivrede i zaštite životne sredine sprovodi EU Twinning projekat “Uspostavljanje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) za uspešnu implementaciju Sistema trgovine emisijama Evropske unije (EU ETS)”, koji je odobren za finansiranje kroz jedan od predpristupnih fondova EU (IPA) i to programiranje za 2012. Opšti cilj projekta je doprinos smanjenju gasova sa efektom staklene bašte (GHG) na isplativ i ekonomski efikasan način. Svrha projekta je uspostavljanje održivog sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) neophodnog za uspešnu implementaciju Direktive 2009/29/EC o sistemu trgovine emisijama (u daljem tekstu: EU ETS). Očekivani rezultat projekta je, između ostalog priprema zakonodavnog i institucionalnog okvira za sprovođenje predmetne EU Direktive. Projekat je započet 16. 09. 2013. godine, a sam projekat će trajati do septembra 2015. godine. Tvining partner čine nadležne institucije Francuske, Nemačke i Austrije.

Do sada, u okviru projekta organizovane su brojne ekspertske misije, pripremljena je preliminarna lista postrojenja koje potpadaju pod EU ETS, primpremljen je program obuka za predstavnike relevantih institucija, industrije i potencijalnih verifikatora. Osim toga u toku je priprema relevantnih zakona i podzakonskih akata neophodnih za potpunu primenu ovog sistema, a izrađena je procena mogućnosti prelaznih mera za usklađivanje sa sistemom, analiza troškova za sektor energetike i implementacioni plan za stacionarna postrojenja i avio operatere za period pre pristupanja EU.
Vlada R. Srbije je usvojila Izveštaj o uspostavljanju institucionalne organizacije za sprovođenje MRV.

Više informacija o projektu možete pronaći na: www.ets-srbija.info.