Izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena sa akcionim planom

 

Odsek za klimatske promene je 2012.g. izradio kompletnu dokumentaciju za projekat koji je trebao biti finansiran iz nealociranih sredstava iz IPA 2012 i to projekat: „Izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena sa akcionim planom”.

 

Cilj projekta je identifikacija mogućnosti, vremenskog okvira i konkretnih aktivnosti na ograničenju/smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na nacionalnom nivou.

 

Na zahtev Delegacije EU, dogovoreno je da se projekat prebaci u budžetska sredstva za 2014. godinu. Definisano je i da će početak projekta biti u septembru 2015. godine.

 

Projekat će trajati dve godine.