Razvoj politike u oblasti klimatskih promena
15.12.2014 09:30

Razvoj politike u oblasti klimatskih promena u kontekstu međunarodnih i EU procesa

 

Dnevni red radionice

Izveštaj sa radionice

 

1. Medjunarodne i obaveze prema EU D. Bozanic

2. Izgradnja kapaciteta u oblasti klimatskih promena M. Tadic

3. Drugi izvestaj R.Srbije prema UNFCCC A. Repac

4.Klimatske projekcije, moguci uticaji i opcije adaptacije V. Djurdjevic

6. Mere ublazavanja klimatskih promena A.Jovovic

7. Uspostavljanje sistema trgovine emisionim jedinicama EU ETS S. Lazic

8.a LOCSEE  D. Radulovic

8.b LOCSEE D. Todorovic

9. Finansitanje mera ublazavanja i prilagodjavanja na klim promene S.Landau

 

 

 


Komentari

Ostavi komentar

Ime >
Komentar >